• Wkładki S i przepony sprzęgłowe Sp
 • Taśmy hamulcowe dla gównictwa
 • Osprzęt tramwajowy
 • Kule kuto-walcowane do młynów
 • Elementy metalowo-gumowe
 • Niemagnetyczne elementy łączenia taśm przenośnikowych
 • Kulki gąbczaste
 • Lamele do skrobaków
 • Uszlachetniacze metalu
 • Kompozyty polimerowe
 • Szczotki węglowe
 • Stopnie kątowe HPG
 • Kule łożyskowe