Opis materiału: bezazbestowa specjalna tkanina z włókna szklanego z dodatkiem drutów miedzianych stabilizujących wartość współczynnika tarcia odprowadzając ciepło z powierzchni roboczej
Forma dostawy: rolki o grubości do 30 mm, szerokości 330mm i długościach do 10 m
Obszary zastosowania: Górnictwo podziemne i odkrywkowe,budownictwo okrętowe, wciągarki, żurawie, podnośniki, hamulce bębnowe, koparki, przenośniki taśmowe, do najcięższych warunków pracy, gdzie wymagane są wysokie statyczne i dynamiczne współczynniki tarcia
Materiały współpracujące: Żeliwa struktury perlitycznej, stale o wytrzymałości na rozciąganie co najmniej 600 MPa
Parametry aplikacji: p = 0,2 … 8 N / mm
v max = … 30 m / s
T w krótkim czasie = 350 … 400 ° C.
T = stała … 300 ° C.
Właściwości fizyczne: Gęstość: 1,0 g / cm> = (DIN 53479)
Wytrzymałość na rozciąganie według DIN 53455: w temperaturze 20 ° C i 15 MPa
w temperaturze 250 ° C i 6,5 MPa